Karl Popper SözleriBen şahsen şiddet kullanmadan indirilebilen iktidar tipine ‘demokrasi’ indirilemeyenine ise ‘zorbalık’ rejimi diyorum.


Sadece tecrübe ile test edilmiş bir sistemi ampirik ve bilimsel kabul edeceğim. Bir sistemin doğrulanabilirliği ya da yanlışlanabilirliği kriter olarak alınmalıdır.


Yanlış anlaşılma ihtimalinin olmadığı bir şekilde konuşmak mümkün değildir. Her zaman sizi yanlış anlayacak birileri olacaktır.


Tarih, katiller ve soygunculaɾın yüceltilmesinden başka bir şey değildir.


Bütün karmaşık problemlerin basit ve kestirme bir çözümü vardır ve yanlıştır.


Geleceğe, geçmişte döşenmiş çelik raylar üzerinden ulaşılmaz.


Bilgimizin önünde sonunda bir sonu vardır, ama cahilliğimizin asla sonu yoktur.


Gerçek ɑydınlɑnmɑ düşünürü, gerçek rasyonalist hiç kimseye hiçbir konuda hükmünü geçirmeyi arzulamaz, asla, ikna etmek bile istemez, zira o her zaman, yanılıyor olabileceğinin farkındadır


Medeniyetimizin ayakta kalmasını istiyorsak büyük adamlaɾın önünde eğilmeyi, diz çökmeyi bırakmalıyız.


Bilim, sistemli bir aşırı basitleştirme sanatı olarak tanımlanabilir.


Felsefecilerin çoğu, kayda değer bir şey üretmedikleri için gerçekten derin bir ruhsal bunalım içerisindedirler.


Her problemin çözümü çözülmemiş yeni problemler doğurur.


Lafzi sorunlar yerine gerçek sorunların bir kenara bırakılması; entelektüel mahvoluşun en emin yoludur.


Özgürlük eşitlikten önce gelir.