1: Aşağıdaki kodu functions.php yapıştırın.
function wpblaxe_okuma_suresi($content='',$ks=200){
$clean_content=strip_shortcodes($content);
$clean_content=strip_tags($clean_content);
$word_count=str_word_count($clean_content);
$time=ceil($word_count/$ks);
return $time;}

2: Aşağıdaki kodu gösterilecek alana yapıştırın

Bu yazıyı <!--?php echo wpblaxe_okuma_suresi
(get_the_content());?--> dakikada okuyabilirsiniz.