Karl Marx Sözleri

 

İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.


Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.


Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.


Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır. 


Dünyanın bütün işçileri, birleşin! Zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şeyiniz yok!


Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.


Makineler uzmanlaşmış emeğin isyanını bastırmak için kapitalistler tarafından işe koşulan silahlardır.


Lüks doğal gereksinimin zıddıdır. 


İnsan gelişmesinin alanı zamandır. 


Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir. 


Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. 


Tarihin tekerleği hep ileriye ve iyiye doğru döner. 


Kitapları yalayıp yutmaya mahkum bir makineyim ben. 


Anlatılan senin hikayendir. 


Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.


Cimri aklını kaçırmış bir kapitalisttir, kapitalist ise aklı başında bir cimri.


İnsanın kendi doğasına yabancılaşması kapitalist toplumun en temel kötülüğüdür.


Fikir, çıkardan ayrı tutulduğu her zaman içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır. 


Komünistlerin teorisi tek bir cümlede toplanabilir: Özel mülkiyetin lağvedilmesi. 


Okul sahibinin sermayesini sosis fabrikası yerine öğretim fabrikasına yatırmış olması hiç bir şeyi değiştirmez.


Yalnız yaşayanlardan değil, ölülerden de çekeceğimiz var. 


Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtir.


Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir.


İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır.


Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan o kadar çoksun demektir ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür. 


Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz. 


Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.


Aşacağımız son kapitalist, muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır.


İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen onların bilinçleri değildir, bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler. 


Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir.


İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değildir; tersine insanların bilinçlerini belirleyen onların varlıklarıdır. 


Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yok, kazanacakları bir dünya var.


Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur. 


Tıpkı bir dinde insanın kendi beyninin ürünü olan şeylerin yönetimine girmesi gibi, kapitalist üretimde de, insanoğlu, kendi elinden çıkma ürünler tarafından yönetilir.
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski